BioRezonans

Badanie kwantowym bio-elektrycznym analizatorem zdrowia ciała człowieka

Kwantowy analizator Zdrowia jest nowoczesnym, innowacyjnym projektem naukowców z dziedziny medycyny, biomechaniki, fizyki, elektroniki i innych nowoczesnych technik.

Korzystanie z kwantowej analizy medycznej oparte jest na teoretycznych podstawach naukowych z zastosowaniem zaawansowanego sprzętu elektronicznego do zbierania- wychwytywania słabych pól magnetycznych komórek ludzkich u osoby badanej, a także do oceny stanu zdrowia.

Jest to urządzenie służące do kontroli zdrowia i sub-zdrowia w sposób niezwykle szeroki.

Kwantowy analizator zdrowia, może dokonać kompleksowego badania organizmu ludzkiego, a po badaniu uzyskuje się 32 raporty stanu zdrowia.

Urządzenie może wykryć zmiany zdrowotne przed oczywistymi objawami i oznakami choroby. Wczesne wykrycie pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie leczenia!!!!

Badani trwa zaledwie parę minut i jest całkowicie bezinwazyjne. Analiza wyników przeprowadzona bezpośrednio po badaniu daje pełny obraz sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Uzyskane wyniki pozwalają w prosty sposób ustalić między innymi niedobory żywieniowe (witaminy, minerały, enzymy), zaburzenia w obrębie gruczołów dokrewnych, parametrów kardiologicznych, neurologicznych, a także gastrologicznych.

Zapraszam
Beata Polecka